Historia klubu

Pierwsze informacje dotyczące „Sokołów” z Sieniawy pochodzą z Przewodnika Gimnastycznego „Sokół” z nr 6 z 1896 r. i dotyczą Towarzystwa Gimnastycznego. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sieniawie powstało 10 maja 1903 r. z inicjatywy dotychczasowych członków gniazda jarosławskiego pochodzących z Sieniawy. W dniu 10.IX.1911 r. odbyła się „wielka uroczystość”, a mianowicie poświęcenie sztandaru „Sokoła”. Siedzibę Sokoła stanowiły pomieszczenia Towarzystwa Spożywczego. W okresie I wojny światowej wielu członków Sieniawskiego „Sokoła” walczyło za wolność ojczyzny w” Legionach Polskich” – 28, w tym 12 poległych zostało upamiętnionych na tablicy pamiątkowej zwanej „tablicą Legionistów” (obecnie budynek Centrum Kultury i Sportu Sokół).

W okresie międzywojennym działalność „Sokoła” polegała na uprawianiu ćwiczeń gimnastycznych oraz lekkoatletycznych. W roku 1928 oddano do użytku budynek „Sokoła” (obecne Centrum Kultury i Sportu ) – na dużej sali grano w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa stołowego. W roku 1929 przystąpiono do urządzania boiska sportowego (obok figury św. Antoniego, na ziemiach Czartoryskich), jednak po roku zaniechano prac przy jego budowie. Boisko sportowe urządzono obok budynku Sokoła. W latach poprzedzających II wojnę światową, „Sokół” prowadził działalność sportową, która nasilała się w okresie ferii i wakacji, (wtedy do Sieniawy zjeżdżała młodzież ze szkół oraz sieniawscy studenci).
Wybuch II wojny światowej spowodował zaprzestanie działalności towarzystwa sportowego „Sokół”, które po wojnie nie wznowiło swej działalności z powodu jej zakazania przez ówczesne władze. W roku 1960 zawiązano klub sportowy w Sieniawie pod nazwą Ludowy Zespół Sportowy.

Pierwszym prezesem został nauczyciel szkoły podstawowej Jan Jazienicki, v-ce prezesem Mrozek Eugeniusz. Następne wybory odbyły się w roku 1962 i w skład zarządu klubu weszli: Mrozek Eugeniusz – prezes, Daraż Bronisław – v-ce prezes, Stawarski Tadeusz – księgowy, Górski Stanisław – sekretarz. Trenerem został Dariusz Michalski. Ponadto w początkach działalności klubu czynnie udzielali się: Świąder Janusz, Moczarski Marian, Stawarski Krzysztof, Stawarski Henryk, Tasior Czesław, Czemerda Stanisław, Hawryłko Kazimierz, Dominik Marian, Majcher Jan. 24.VIII.1974 r. odbyły się wybory do zarządu klubu w skład, którego weszli: Daraż Bronisław – przewodniczący LZS, Mazur Kazimierz – z-ca, Prządka Stanisław – z-ca, Wikiera Ludomir – z-ca, Rusinek Zdzisław – sekretarz, Górski Stanisław – skarbnik.
Drużyna piłkarska występy ligowe rozpoczęła od Kl. W /Wiejskiej/ następnie C, B, a w 1964 r. występowała już w KL. A wojewódzkiej.Wybuch II wojny światowej spowodował zaprzestanie działalności towarzystwa sportowego „Sokół”, które po wojnie nie wznowiło swej działalności z powodu jej zakazania przez ówczesne władze. W roku 1960 zawiązano klub sportowy w Sieniawie pod nazwą Ludowy Zespół Sportowy.

W latach sześćdziesiątych istniała w naszym środowisku sportowym sekcja piłki ręcznej dziewcząt. Była zorganizowana jako Szkolny Klub Sportowy działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Sieniawie. Piłkarki ręczne były uczennicami Liceum i występowały w II Lidze Południowej jako Ludowy Zespół Sportowy w Sieniawie, trenerem i opiekunem drużyny był mgr Marian Kołodziej, nauczyciel wf w LO Sieniawa. Treningi i mecze odbywały się na boisku sportowym ziemnym obok szkół. Drużyna piłki ręcznej występowała w rozgrywkach ligowych do 1974 r. W lipcu 1971 r. drużyna wystąpiła w finałach Mistrzostw Polski Juniorek w Lublinie, dochodząc do półfinału. W 2011 r. reaktywowano sekcję, treningi i mecze odbywały się w hali sportowej.

Na początku lat 80-tych w roku 1981 w zarządzie LZS zasiadali: Hawryłko Kazimierz – prezes, Prządka Stanisław – v-ce prezes do spraw organizacyjnych, Michalski Dariusz – v-ce prezes ds. szkoleniowych, Świt Janusz – sekretarz, Górski Stanisław – skarbnik. Trenerem zespołu w tym czasie był Dariusz Michalski. Na początku lat 80-tych drużyna występowała w klasie rozgrywkowej „A”, w sezonie 1982/1983 LZS Igloopol Sieniawa zajął 14 (ostatnie) miejsce w tabeli i nastąpił spadek do klasy „B”. Pod koniec lat 80-tych w roku 1988 w skład zarządu wchodzili: Szafran Zdzisław – prezes, Michalski Dariusz – prezes ds. sportowych, Boczarski Ryszard – prezes ds. organizacyjnych. Następne wybory do zarządu miały miejsce w 1990 r. i w jego skład weszli: Woś Adam – prezes, Dyrda Ryszard – prezes ds. organizacyjnych, Michalski Dariusz – prezes ds. sportowych, Świt Janusz – sekretarz, Górski Stanisław – skarbnik. Członkami zarządu byli: Boczarski Ryszard, Wikiera Jan, Lipniarski Andrzej, Czyrny Leszek, Gałęza Henryk, Kosiński Mieczysław, Wermiński Leonard, Sokólski Andrzej, Wawryszko Henryk, Czercowy Jerzy, Ceglak Marian, Hanejko Tadeusz. Na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych drużyna ponownie występowała w „A” klasie rozgrywkowej.

W 1990 roku na zebraniu sprawozdawczym zmieniono nazwę klubu z LZS Igloopol Sieniawa, na LZS Sokół Sieniawa, nawiązując w ten sposób do przedwojennych tradycji istniejącego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W sezonie 91/92 „Sokół” zajął I miejsce i nastąpił awans do klasy „Wojewódzkiej”. W sezonie 95/96 drużyna występowała w V lidze, niestety zajęła ostatnie miejsce i spadła do klasy „A”. W sezonie 98/99 drużyna występowała w VI lidze. Pod koniec lat 90 – tych w roku 1999 odbyły się w wybory do zarządu w skład, którego weszli: Czyrny Leszek – prezes, Białek Mieczysław – v-ce prezes, Strug Adam – skarbnik, Ceglak Marian – członek, Siedlarz Józef – członek. W latach 90 – tych „Sokół” występował w wojewódzkiej „A” klasie i pod koniec lat 90 – tych w klasie okręgowej. Sezon 2002/2003 zespół z Sieniawy ukończył zajmując 3 miejsce w tabeli klasy „A” w grupie Przeworskiej, a w następnym sezonie Sokół Sieniawa zajął I miejsce strzelając łącznie wszystkim swoim rywalom aż 100 bramek i tym samym awansując do V ligi. W I sezonie w V lidze beniaminek z Sieniawy zajął wysokie 6 miejsce z dorobkiem 47 pkt. W tym czasie zarząd klubu prezentował się następująco: Czyrny Leszek – prezes, Suszyło Wincenty – v-ce prezes, Padiasek Krzysztof – kierownik drużyny, Mazur Jerzy – sekretarz, Białek Mieczysław – trener.Wybuch II wojny światowej spowodował zaprzestanie działalności towarzystwa sportowego „Sokół”, które po wojnie nie wznowiło swej działalności z powodu jej zakazania przez ówczesne władze. W roku 1960 zawiązano klub sportowy w Sieniawie pod nazwą Ludowy Zespół Sportowy.

Zespół LZS Igloopol Sieniawa: u góry od lewej Kazimierz Hawryłko, Czesław Markocki, Andrzej Wróbel, Marian Świt, Janusz Świt, u dołu Henryk Gałęza, Tadeusz Hanejko, Henryk Wawryszko, Robert Siry, Eugeniusz Czopik, Marian Ożga.

W sezonie 2004/2005 juniorzy starsi pod wodzą Pawła Suszyło awansowali do II-ligi podkarpackiej, jest to największy sukces sieniawskich juniorów.

Drużyna Sokoła Sieniawa pod wodzą Waldemara Majby

Drużyna Sokoła Sieniawa pod wodzą Waldemara Majby występowała nadal w kl. O. W letniej przerwie sezonu 2006/2007 nastąpiła kolejna zmiana szkoleniowca w naszej drużynie i trenera zmienił Szmuc Tomasz, Zmienił się także zarząd klubu: Mazur Jerzy – prezes, Suszyło Wincenty – v-ce prezes, Czyrny Leszek – v-ce prezes, Padiasek Krzysztof – kierownik drużyny, Napora Krzysztof – skarbnik.

Drużyna Sokoła Sieniawa pod wodzą Waldemara Majby

W 2007 r. nastąpiła zmiana zarządu klubu; Czyrny Leszek – prezes, Suszyło Wincenty – v-ce prezes, Padiasek Krzysztof v-ce prezes, Mazur Jerzy – sekretarz, Napora Krzysztof – skarbnik. W sezonie 2007/2008 znów zmienił się trener gdzie Pawła Suszyło zastąpił Tomasz Szmuc, zarząd pozostał bez zmian. W następnych sezonach czyt. 2008/2009, 2009/2010 Sokół zaczął piąć się w górę i zajmować wysokie lokaty. Sokół w sezonie 2008/2009 sięgnął po Puchar Polski na szczeblu okręgu Jarosław pod wodzą Pawła Suszyło. W tym okresie juniorzy zaliczyli spadek do klasy okręgowej.

Drużyna Sokoła porowadzona przez trenera Pawła Suszyło – Puchar Polski 2008/2009

Przed sezonem 2009/2010 nastąpiła kolejna zmiana trenera gdzie Pawła Suszyło zastąpił Olaf Pokrywka, który pracował z drużyną pół sezonu gdzie w przerwie zimowej zastąpił go Jerzy Strączkowski. W Klubie oprócz drużyny seniorów, juniorów stworzono drużyny trampkarzy starszych, młodzików starszych. W lipcu 2010 w Sieniawie świętowano 50-lecie Klubu. Sokół w meczu towarzyskim zmierzył się z Legią Champions Warszawa wygrywając 3:1.

Sokół Sieniawa – Legia Chamipons Warszawa – 50-lecie Klubu

W styczniu 2011 w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół”. W obradach, oprócz zawodników, trenerów i członków klubu uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz na czele z burmistrzem Adamem Wosiem, zaś gościem honorowym był prezes jarosławskiego OZPN-u, poseł Mieczysła Golba. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy, zmarłego zawodnika oraz trenera sieniawskiej drużyny, Pawła Suszyło. Następnym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa klubu, Leszka Czyrnego sprawozdania z działalności klubu w latach 2006-2010.Podczas tego spotkania prezes jarosławskiej centrali piłkarskiej odznaczył burmistrza Adama Wosia, Złotą Oznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Po tej ceremonii przystąpiono do wyborów władz klubowych. Ostatecznie w wyniku jawnego głosowania, wybrano nowy, 15 – osobowy zarząd, w skład, którego weszli: Paweł Brzozowski, Dariusz Majcher, Krzysztof Padiasek, Henryk Gałęza, Piotr Kubrak, Krzysztof Napora, Robert Siry, Krzysztof Wańkowicz, Jan Król, Marian Świt, Roman Halejcio, Leszek Czyrny, Adam Jagusztyn, Józef Bajor i Bogusław Sabina. Z kolei członkowie zarządu wyłonili spośród siebie prezesa klubu. Tę funkcję ponownie powierzono Leszkowi Czyrnemu. Wiceprezesami zostali Robert Siry oraz Krzysztof Padiasek, skarbnikiem Krzysztof Napora, sekretarzem Marian Świt. Komisję Rewizyjną stanowili: Józef Paluch, Jan Blok oraz Kamil Padiasek. Prezesem Honorowym został Burmistrz Adam Woś. Na trenera powołano Grzegorza Łuczyka byłego zawodnika m.i. Resovii Rzeszów, Stali Stalowa Wola, Stali Rzeszów, Pogoni Leżajsk i Orła Przeworsk.
Juniorzy Starsi sezon 2010/2011
Drużyna seniorów „Sokoła”, podobnie jak juniorzy występowali w klasie okręgowej. Sezon 2011/2012 z pewnością był jednym z najlepszych w historii Klubu. Sokół w rozegranych 30 spotkaniach zdobył rekordową liczbę 80 punktów, 115 strzelonych bramek i zaledwie 17 straconych, nie poniósł żadnej porażki, odnotowując tylko 5 remisów i zwyciężając aż 25 meczy, co jest rekordem Klubu.
Kadra Sokoła sezon 2011/2012
W górnym rzędzie od lewej; II trener Dariusz Majcher, Sebastian Padiasek, Krystian Halejcio, Mateusz Padiasek, Henryk Łukasiewicz, Przemysław Ślarski, Łukasz Bursztyka, Piotr Misiąg, trener Grzegorz Łuczyk, w dolnym rzędzie od lewej; Bartosz Wróbel, Maciej Gleń, Krzysztof Karwacki, Damian Kowalczyk, Kamil Padiasek, Tomasz Wilusz, Wojciech Tołpa, Krystian Niemczyk, Sergiej Woroteljak UA. Trener G. Łuczyk wraz z piłkarzami wywalczył upragniony awans do IV-ligi podkarpackiej. W tym czasie w seniorskiej drużynie grało aż 14 wychowanków Sokoła, co przełożyło się w znacznym stopniu na wyniki. Królem strzelców był Tomasz Wilusz zdobywając 36 bramek. Juniorzy sezon zakończyli na 3 pozycji i w kolejnych sezonach nadal występują w klasie okręgowej.
IV Liga wojewódzka
Nasi piłkarze bardzo dobrze czuli się w elicie drużyn wojewódzkich, prezentowali wysoki poziom i doskonałe umiejętności piłkarskie. Drużynę wzmocnili bramkarz Piotr Kukulski i napastnicy Paweł Adamczyk. Stanowili czołówkę ligi i wraz z sąsiednim JKS Jarosław uzyskali w czerwcu 2013 r. awans do III Ligi lubelsko podkarpackiej. Paweł Adamczyk z 25 zdobytymi bramkami został Królem Strzelców IV Ligi.
Udane występy w tak wysokiej klasie rozgrywek, gdzie występują renomowane zespoły Resovii, Stali Rzeszów, Motoru Lublin, Avii Świdnik. Po 7 kolejkach jesiennych drużynę przejął i prowadził trener Jarosław Zając. Sezon 2013/14 nasi piłkarze zakończyli na 5 miejscu w tabeli rozgrywek, dwa ostatnie mecze zadecydowały, że Sokół nie zajął 2 miejsca. Paweł Adamczyk zdobył koronę „króla strzelców III Ligi lubelsko podkarpackiej” odnotowując 21 trafień. Sezon 2014/15, po jesieni zajmujemy 9 pozycję, licząc, że wiosną będzie lepiej. Drużynę prowadzą trenerzy Ryszard Federkiewicz i Daniel Kijak asystent. Juniorzy są liderem w kl. okręgowej i mają szanse na awans do II ligi wojewódzkiej. 17.01.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków MKS Sokół. Wybrano 9-cio osobowy zarząd. Bogusław Lach – prezes, Leszek Czyrny – v-ce prezes, Robert Siry – v-ce prezes, Marian Świt – sekretarz, członkowie zarządu – Krzysztof Padiasek, Krystian Woś, Czesław Tasior, Jan Król, Henryk Gałęza. Prezesem Honorowym Klubu jest Burmistrz Adam Woś.
Kadra Sokoła sezon 2012/2013
Kadra drużyny: Wadim Olinicz UA, Sebastian Padiasek, Krystian Halejcio, Mateusz Padiasek, Piotr Kukulski, Krystian Wrona, Łukasz Bursztyka, Paweł Has, Paweł Adamczyk, u dołu Patryk Szewc, Damian Kowalczyk, Marcin Macina, trener Grzegorz Łuczyk, Tomasz Wilusz, Wojciech Tołpa, Tomasz Blicharz, Piotr Misiąg.
Kadra Sokoła sezon 2013/2014
Kadra zespołu: górą od lewej Mariusz Zajchowski, Andrej Malik UA, Paweł Hass, trenerzy Daniel Kijak, Ryszard Federkiewicz, Mateusz Padiasek, Jacek Flis, Krzysztof Bigas, Paweł Adamczyk, u dołu: Mateusz Jędryas, Sergiej Siwyj UA, Damian Skała, Tomasz Wilusz, Piotr Kukulski, Bartosz Szczybyło, Krystian Ożga, Jakub Stefan, Łukasz Bursztyka, Dawid Dziekan. Stan na dzień:15.02.2015 r.
Runda wiosenna sezonu 2014/2015 była bardzo udana w wykonaniu drużyny Sokoł i ostatecznie biało-niebiscy kończą pierwszy sezon w III lidze na wysokim 6 miejscu!
W kolejnym sezonie nastąpiła reorganizacja rozgrywek i dopiero 8 miejsce gwarantowało zachowanie satusu 3 ligowego. Po rundzie jesiennej drużyna prowadzona przez Ryszarda Federkiewicza zajmowała miejsce „pod kreską” tracąc do bezpiecznej pozycji tylko dwa punkty. Władze klubu tuż przed rozpoczęciem rozgrywek zdecydowały się na zmianę trenera, którym został Marek Rybkiewicz a za zadanie miał utrzymać drużynę w 3 lidze. Sokół niestety ostatecznie zajął 12 miejsce i musiał pogodzić się ze spadkiem do IV ligi.
Odbudowę drużyny w kolejnym sezonie rozgrywkowym powierzono Tomaszowi Orłowskiemu, który zaczął do klubu sporwadzać wychowanków. Sokół pod wodzą nowego trenera grał dobrze ale zaliczał też wpadki zajmując ostatecznie trzecie miejsce sezonu 2016/2017.
Sezon 2017/2018 stał się historycznym dla klubu Sokół Sieniawa. Sprowadzony do drużyny trener Marcin Wołowiec stworzył drużynę, która wygrała całe rozgrywki deklasując rywali i z aż 13 punktową przewagą zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach. Dodatkowo Sokół wygrał regionalny Puchar Polski, a w półfinale wojewódzkim po zaciętym meczu i dogrywce musiał uznać wyższość Resovii Rzeszów. Mecz zakończył się wynikiem 2:4 dla Resovii.
Sezon 2018/2019. W pierwszym a zarazem historycznym sezonie w zreformowanej bardzo silnej III lidze, która swoim zasięgiem obejmuje aż cztery województwa drużynę przejął Trener Szymon Szydełko, zastępując Marcina Wołowca, który z przyczyn osobistych musiał zrezygnować z zajmowanej funkcji.
Drużyna prowadzona przez trenera Szymona Szydełko na półmetku rozgrywek zajmowała 14 miejsce, doświadczając na własnej skórze jak trudna i wymagająca jest ta liga